Missie

 

WAAR GAAN WE VOOR?

Van kleine en grote gebruiken tot vaardigheden en vakmanschap. Immaterieel erfgoed ligt in mensenhanden. Het zijn praktijken die leven. Overal in de wereld, ook hier. Ze raken, betrekken, verbinden en verrijken ons. Ze werken.

Die kracht van immaterieel erfgoed in het hart van hedendaags en superdivers samenleven tevoorschijn halen en versterken: dat is waar Werkplaats immaterieel erfgoed voor staat. Om met de wijsheid die we meekregen van vele generaties voor ons, ook nieuwe manieren, kennis en knowhow te creëren om met onze wereld vandaag en morgen om te gaan. Samen met vele anderen, vanuit Vlaanderen en in internationale netwerken.


HOE DOEN WE DAT?

Immaterieel erfgoed zijn praktijken die mensen generaties lang doen en doorgeven. Je vindt ze overal ter wereld. Het zit bijvoorbeeld in hoe we spelen en verhalen vertellen, in eetcultuur, of dans en muziek, circus, carnaval, feesten en rituelen, in landbouwtechnieken en in de vaardigheden van vakmannen en -vrouwen die (weten hoe ze) dingen maken. Tradities, kennis en kunde als creatieve manieren van omgaan met hoe en waar we (samen)leven. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee.

In een tijdsbestek van grootschalige en snelle processen van globalisering en transitie koestert Werkplaats immaterieel erfgoed culturele diversiteit als inzet op een duurzame toekomst. We sluiten daarmee aan op de visie van UNESCO in de ‘Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’ (2003).

Om haar visie te realiseren, zet Werkplaats immaterieel erfgoed zich in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En mét al wie er mee de schouders onder zet, in de erfgoedsector en ver daarbuiten. Om met een open en ontwikkelingsgerichte houding mee te zorgen voor later. Maar ook om actualisering, kruisbestuiving en intercultureel leren en delen te stimuleren. Én om de kracht van verbindingen en ontmoetingen vanuit immaterieel erfgoed volop te laten werken.

waarde-vol:
OPEN Stem geven. Luisteren en laten klinken in meervoud.
GEDREVEN Met volle overtuiging en aanstekelijke goesting.
DUURZAAM Met oog op de toekomst. Van immaterieel erfgoed, mensen en de wereld.


©DSC_7041
©Femke den Hollander

ONZE BELEIDSLIJNEN

  • Met oog op het verbreden en verbeelden van immaterieel erfgoed: de zichtbaarheid, beeldvorming en het bewustzijn van immaterieel erfgoed maatschappelijk verbreden en diverser (laten) invullen.
  • Omtrent het doen en doorgeven van immaterieel erfgoed: het in de kijker zetten, documenteren, actief doorgeven, actualiseren, … kortom: het borgen van kleine en grote praktijken en dat versterken bij immaterieel-erfgoedgemeenschappen en in de brede cultureel-erfgoedsector.
  • Met oog op experimenteren en vernieuwen van immaterieel-erfgoedwerking: pilootprojecten immaterieel-erfgoedwerking stimuleren, kennisontwikkeling aanwakkeren en delen, en internationaal gangmaker zijn.
  • Om een duurzame & gedeelde organisatie uit te bouwen: onze hele werking realiseren en beheren met engagement voor samenwerken in diversiteit en duurzaam samenleven.

ONZE AANPAK

Praktijkbegeleiding, duiding, communicatieacties en themacampagnes, advies, ontmoetingsmomenten, workshops en vormingen, lerende netwerken, pilootprojecten, methodiekhandleidingen, doorverwijzen en (internationaal) linken leggen. De aanpak van Werkplaats immaterieel erfgoed is breed en dynamisch, van algemeen aanbod tot maatwerk en van informatie tot experimenteel traject.


VOOR WIE

Werkplaats immaterieel erfgoed zet zich in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En doet dat mét al wie het een warm hart toedraagt, in de erfgoedsector en ver daarbuiten.

Immaterieel-erfgoedgemeenschappen van alle maten en soorten, generaties, achtergronden en uit alle mogelijke maatschappelijke domeinen, erfgoedwerkers, journalisten, onderzoekers, kinderen en jongeren, leerkrachten, liefhebbers, …


Lees hier meer in detail hoe wij dit alles in 2019 – 2023 aanpakken.