Omgevingsanalyse

Raadpleeg hier het voorbereidend werk op het beleidsplan van Werkplaats immaterieel erf­goed. De meeste van deze onderzoeken, bevragingen, analyses en vast­stellingen rond ICE en ICE-werking zijn in de loop van 2017 uitgevoerd, andere zijn al vroeger of doorlopend gerealiseerd, i.k.v. de werking van tapis plein vzw en het Plat­form immaterieelerfgoed.be doorheen de voorbije beleidsperiode, alsook binnen het Vlaamse en internationale ICE-beleid.


Erfgoedsector

1 — Bevraging cultureel-erfgoedsector

2 — Rapport immaterieel erfgoed & musea

3 — Rapport ‘Immaterieel erfgoed & archiefwerking’

4 — Artikel ‘Borgen Wat en Hoe’


Maatschappij & diversiteit

1 — Prisma bevolkingsonderzoek ICE

2 — Bevraging erfgoedpraktijk gemeenschappen

3 — Themadossier ‘ICE & diversiteit’

4 — Veldonderzoek ‘ICE & diversiteit’

5 — Artikel ‘ICE & diversiteit’


immaterieelerfgoed.be

De organisatie neemt sinds 2012 de moderatie op van www.immaterieelerfgoed.be.

1 — Werkingsanalyse

2 — Bevraging gemeenschappen

3 — Rapport ‘Inventariseren ICE’

4 — Artikel ‘Inventorying ICH in Flanders’


Trends

Ruimere tendenzen in de wereld om ons heen