Nieuws

Wil je af en toe een nieuwsflits van Werkplaats immaterieel erfgoed ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be! 

 

Steun erfgoed: #wezoudenzoveelmeervooruwillendoen … met immaterieel erfgoed!

#VEELMEER_IE.jpgIn de komende septemberweken beslist de Vlaamse regering over de werkbudgetten van musea, archieven, erfgoedbibliotheken, de (nieuwe) organisatie voor immaterieel cultureel erfgoed, en andere erfgoedorganisaties die zich dagdaglijks inzetten voor ons erfgoed in Vlaanderen. De inhaalbeweging die jaren geleden werd beloofd, is er nog steeds niet gekomen. Het erfgoedbudget is echter zo klein (amper 1,1% van de Vlaamse begroting) dat een verdubbeling ervan peanuts lijkt. Maar net dat zou er wel voor zorgen dat wij in alle hoeken van de samenleving –toerisme, onderwijs, economie, welzijn …–  nog zoveel méér vanuit erfgoed kunnen bieden.

Geef ons een duwtje in de rug en onderschrijf de poll!

 

VACATURE Werkplaats immaterieel erfgoed zoekt een projectmedewerker voor het vervolgproject waarderen van immaterieel erfgoed

Ben je thuis in de wereld van immaterieel erfgoed maar heb je ook wel al van waarderen gehoord? Ben je ervaren in het werken met mensen en groepen, in het bijzonder met bevragingstechnieken, groepsprocessen en -dynamieken? Kan je theorie vlot omzetten in praktijk en omgekeerd, praktijkonderzoek vertalen naar bruikbare kennis en instrumenten?  

Dan ben jij misschien de energieke collega met ervaring die wij zoeken! De uitgebreide vacaturetekst met voorwaarden en bijkomende informatie vind je hier.

 

NIEUW in Vlaanderen! Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject 

Met een nieuw reglement “Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject” (mei 2018) wil Minister Gatz ondersteuning bieden bij het doorgeven van vakmanschap. Vakmensen die iemand in de leer nemen en hem of haar de knepen van het vak leren, kunnen zo een duwtje in de rug krijgen bij een intensief leertraject.

Schermafbeelding 2018-05-17 om 13.12.13
Virtuoos Vlaanderen! ©Titus Simoens

Het baanbrekend vakmanschap uit Vlaanderen staat de jongste jaren volop in de kijker.

Maar hoe kunnen we zorgen dat die mensen hier ook de ondersteuning en erkenning krijgen die ze nodig hebben? Welke beleidsprogramma’s kunnen slimme kaders en oplossingen bieden voor baanbrekende vakmensen (m/v) ? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat waardevolle kennis en kunde als immaterieel erfgoed overgeheveld worden van meesters naar nieuwe opvolgers?

Vlaanderen speelt met de UNESCO-conventie van 2003 voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed al een hele tijd een opmerkelijke voortrekkersrol in het internationale veld. Dit nieuwe reglement geeft nu ook een nieuwe en bijkomende impuls. Het beurzen-systeem voor vakmanschap is een eigenzinnig experiment rond Living Human Treasures,  waarmee Vlaanderen internationaal in het oog springt. De beurzen die Minister Gatz lanceert, zijn inspirerend en grensverleggend, o.a. doordat het reglement ervoor kiest om zowel de meester als leerling te ondersteunen, en dus niet vanuit eenrichtingsverkeer te denken, maar peer-to-peer learning stimuleert vanuit wederzijds engagement en versterking. Daarnaast heeft het reglement ook oog voor leermethodes; voor duurzaamheid, in de manier waarop de aanvragers het leerproces zien in de verdere loopbaan; maar ook bv. voor de manier waarop een traject inspirerend kan zijn voor het vakgebied en de (immaterieel-) cultureel-erfgoedsector.

Lees meer over Living Human Treasures in Vlaanderen in het voortraject Virtuoos Vlaanderen! naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen en op immaterieelerfgoed.be.

 

Special Museumpeil: Immaterieel erfgoed en musea 

0318_Museumpeil_49_lr_v4 kopie (gesleept)

Werkplaats immaterieel erfgoed en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland werkten de afgelopen maanden aan een themanummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Museumpeil. Aanleiding vormde de internationale conferentie immaterieel erfgoed, musea en diversiteit (Rotterdam, 8-9.11.2017, i.k.v. het Intangible Cultural Heritage & Museums Project).

In het nummer worden verschillende voorbeelden van musea uit Nederland, België, maar ook Zwitserland, Italië en Frankrijk, die werken rond immaterieel erfgoed uitgelicht en concrete tips uit de museale praktijk aangeleverd. De website van Museumpeil biedt bovendien een interview rond immaterieel erfgoed en collectiewerking in Vlaanderen en een antwoord op vijf veelgestelde vragen rond immaterieel erfgoed en musea.

Bestel het themanummer door je gegevens te bezorgen aan kia@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be  (€12,50 + verzendingskosten).

De lancering van het themanummer vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Stef Oosterloo en Sergio Servellón, respectievelijk directeur a.i. van de Museumvereniging uit Nederland en voorzitter van ICOM Vlaanderen, namen er de eerste exemplaren in ontvangst.

 

Drukwerk

UPDATE Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP)

Verslagen en nieuwe call

Op 7 en 8 november 2017 vonden twee dagen van expertise-, praktijk en kennisdeling plaats rond immaterieel erfgoed, musea en diversiteit.  De verslagen van de internationale conferentie (7.11.2018) en de expert meeting (8.11.2017) in Rotterdam staan nu online!

Op 25 en 26 september 2018 is IMP te gast in het Zwitserse Alpine museum (Bern) voor een internationale conferentie en expert meeting rond immaterieel erfgoed, musea en verstedelijkingWerkt jouw museum, in een klein- of grootstedelijke context, ook rond immaterieel erfgoed? Lees de call en dien ten laatste op 7 mei een voorstel in! 4 Belgische musea worden geselecteerd voor deelname.

Van 2017 tot 2020 verkent IMP een diversiteit aan benaderingen, interacties en praktijken rond immaterieel erfgoed in musea. IMP wordt gecoördineerd door Werkplaats immaterieel erfgoed met als partnerorganisaties het Nederlandse Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, het Franse Maison des Cultures du Monde – Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel, Verband der Museen der Schweiz (Zwitserland) en SIMBDEA uit Italië. Met steun van Creative Europe en de Vlaamse overheid, mogelijk gemaakt door het Bundesamt für Kultur (CH). 

http://www.ICHandmuseums.eu

 

Internationale conferentie: Urban Cultures,  Superdiversity and Intangible Heritage  –  15/16-02-2018 , Utrecht ** VERSLAG BESCHIKBAAR! 

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt gemeentebesturen voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie wordt besproken in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit.

Lees hier het verslag! 

Een organisatie van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, in samenwerking met tapis plein, Universiteit Utrecht, FARO, de Duitse UNESCO Commissie en de leerstoel Kritische Erfgoedstudies aan de Universiteit van Brussel, in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.