Colofon

Uw privacy dragen we hoog in het vaandel. In navolging van de vernieuwde Europese privacywetgeving (25 mei 2018) leggen we uit hoe we met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens bewaren we van u?

Gegevens die u doorgeeft, worden enkel gebruikt door ons, om communicatie met u te kunnen delen. We tonen ze niet op onze website of onze andere communicatiekanalen. We geven ze niet door aan andere organisaties, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn (denk bijvoorbeeld aan gerechtelijke instanties of politiediensten die ons hierom vragen). Uw gegevens houden we vijf jaar bij, meegaand met onze beleidsperiode. Bij elke nieuwe beleidsperiode vragen we u of u nog op de hoogte wil blijven.

Uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Via email of brief kan u toegang vragen tot alle gegevens die we over u bijhouden. U kan uw gegevens bekijken en onvolledige of foute gegevens aanpassen. Wilt u uw gegevens verwijderen? Dat kan u doen in onze nieuwsbrief, door aan te klikken dat u die niet meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden zo automatisch verwijderd uit ons systeem.

Heeft u toch een klacht?

Indien u toch een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens, doen we er uiteraard alles aan om u verder te helpen. U kan uw klacht melden via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be.

 

Gebruiksvoorwaarden

Op bepaalde teksten, foto’s of afbeeldingen en op de lay-out kan copyright berusten. Overname van teksten in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen en kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Foutieve gegevens en klachten. Werkplaats immaterieel erfgoed is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Klachten moeten per aangetekende brief worden verzonden op onderstaand adres. Werkplaats immaterieel erfgoed kan in geval van een klacht, en na onderzoek van die klacht, de eventuele onwettige informatie tijdelijk of definitief verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk te maken.

De website van Werkplaats immaterieel erfgoed kan links naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten omdat deze webpagina’s informatie aanreiken die aanleunt bij de (culturele) interesses van Werkplaats immaterieel erfgoed. Een link naar een website van derden wil echter niet zeggen dat Werkplaats immaterieel erfgoed een band heeft met de beheerders van die websites, met hen samenwerkt of de inhoud van hun sites goedkeurt. De sites van derden en de inhoud die erop staat worden niet gecontroleerd door Werkplaats immaterieel erfgoed. Werkplaats immaterieel erfgoed kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de inhoud van die sites van derden.

Op deze site kunnen cookies worden gebruikt. (Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de pc van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen.) U kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via de internet browser op uw pc.

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving, geldigheid en toepassing van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst. Werkplaats immaterieel erfgoed behoudt zich het recht om op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen.